ĐÁNH BÓNG SÀN BÊ TÔNG LITHIUM POLICY

Lithium policy là một chất lỏng vô cơ gốc nước, kết hợp với công nghệ lithium, có thể thẩm thấu vào bê tông một cách hiệu quả. Chất lỏng thẩm thấu sâu xuống bê tông  (4-8mm) tạo ra một chuỗi phản ứng hóa học phức tạp với các gốc canxi, magie tự do, hình thành một kết cấu dạng lưới không giang ba chiều, khiến các thành phần trong bê tông được tạo nên một thực thể kiên cố, từ đó đạt được một thể không bụi, kín nhất, các lỗ rỗng được bịt kín một cách hiệu quả, ngăn chặn vĩnh viễn bụi băn từ các lỗ bê tông lan tỏa. Tăng cứng lên đến 60% và tạo độ bóng cho mặt sàn bê tông.

Ứng dụng:

Cho  tất cả bề mật sàn bê tông mới và bê tông cũ. Các sàn bê tông cho nhà máy, kho bãi…