SƠN CHỐNG HÀ

Sơn Chống Hà là loại sơn không chứa hợp chất cơ thiết TBT, tính năng chống hà tốt và hiệu quả kinh tế cao. Sử dụng cho kết cấu sắt thép môi trường nước biển và tàu thuyền hoạt động ven biển có thời gian giữa 2 lần lên đà 3 tháng tới 24 tháng.

Ứng dụng:

Sử dụng ở phần vỏ tày và dưới mớn nước của tàu biển. Kết cấu sắt thép thường xuyên ngâm trong môi trường nước biển.